Nøjagtig firkant

post@engdahldata.dk shared this question 8 years ago
Answered

Jeg ønsker at tegne en firkant nøjagtigt udfra sidelængder og vinkler.

Når jeg har tegnet den ene side, laver jeg jeg en vinkel og får et retningspunkt.


Hvordan går jeg så bedst videre? -- Laver en halvlinje fra toppunktet gennem retningspunktet?

Hvordan udmåler jeg så sidelængden? -- med en cirkel?


Hvor cirklen skærer halvlinjen er det næste toppunkt.


Og sådan kan man jo fortsætte; men der bliver jo en masse at slette. Er der ikke en lettere, men stadigvæk helt nøjagtig metode?

Comments (2)

photo
1

Skal du kun bruge én firkant?

Hvis du kun skal lave én, så er det hurtigste nok at bruge den idé, du selv beskriver. Dog behøver du ikke at konstruere alle elementerne for sig. Du kan kombinere nogle af dem (eller dem alle) i en kommando i inputfeltet.

Lad os fx. sige, at du har punkterne A og B, og du ønsker at konstruere et punkt C, så afstanden mellem A og C er 5 og vinklen BAC er 45°. Så skriver du blot:

C = Skæring[Cirkel[A, 5], Halvlinje[A, Drej[B, 45°, A]]]

i inputfeltet.

Hvis du skal konstuere mange, så er det måske lettest at lave et værktøj.


Mvh.

Mikkel

photo
1

Tak, det var en fin løsning. :D

Ikke mindst fordi der ikke er nogen hjælpelinjer, der skal 'viskes ud'.

Ja - geometri er blevet sværere end da jeg lærte det sidst i 60'erne. :)

© 2022 International GeoGebra Institute