Nástroj DeliciPomer

mizu shared this question 8 years ago
Answered

Chcem upozorniť na český a slovenský preklad nástroja AffineRatio ->DeliciPomer, resp DeliaciPomer. V skutočnosti nástroj počíta "koeficient podobnosti", nie deliaci pomer (či charakteristiku). Konkrétne, ak sú dané 3 kolineárne body A,B,C, tak deliaci pomer je AC/BC, nástroj miesto toho zráta AC/AB.

Comments (1)

photo
1

Chcem upozorniť na český a slovenský preklad nástroja AffineRatio ->DeliciPomer, resp DeliaciPomer. V skutočnosti nástroj počíta "koeficient podobnosti", nie deliaci pomer (či charakteristiku). Konkrétne, ak sú dané 3 kolineárne body A,B,C, tak deliaci pomer je AC/BC, nástroj miesto toho zráta AC/AB.


vedi "guida" geogebra > comando "rapportoaffine[]"

naleznete v části "průvodce" GeoGebra> příkaz "AffineRatio[]"

A,B,C >> C = A + λ * AB >> λ=(C-A)/AB=CA/AB


Ok.??????

e

© 2023 International GeoGebra Institute