màxims i mínims

Elies shared this question 13 years ago
Answered

Hola Pep,

la meva pregunta és si es poden representar els màxims i mínims a les funcions?.

Gràcies per l'esforç i pel curs td55. magnífic.

Comments (4)

photo
1

És molt senzill, només cal fer servir el comandament Extrem[] indicant el nom de la funció.

photo
1

Moltes gràcies,

en funcions,per exemple, de segon grau (senzilles), funciona però, si tinc definida una funció polinòmica f(x)=num(x)/den(x)

on previament he definit num(x)= numerador i den(x)=denominador, per poguer treballara amb discontinuïtats, no em funciona ¿?

photo
1

jo no sé per què no funciona, però pots resoldre-ho "manualment" si no tens aspiracions massa elevades:

1) traces f'(x)

2) calcules la intersecció de f' amb l'eix horitzontal (punt per punt; cal apropar-s'hi cada vegada)

3) utilitzes la coordenada horitzontal de cada punt per a formar-ne les imatges en la funció original: per exemple, M=(x(A), f(x(A)), on A és una de les interseccions.


problema: fet d'aquesta manera, canviar la fórmula de la funció pot devastar la feina feta. hauries d'anar desant tantes construccions com volguessis mostrar, per a evitar situacions públiques "imprevistes".


algú sabria aportar mètodes amb llistes, per a elaborar d'un sol cop tots els punts d'intersecció?

photo
1

gràcie per l'aportació, ho provaré

© 2023 International GeoGebra Institute