Maksimum i minimum funkcji

anka1 shared this question 5 years ago
Answered

Dzień dobry.

Minimum i maksimum funkcji kwadratowej w podanym przedziale.

Przy niektórych ustawieniach wzoru funkcji i przedziału błędnie odczytywane są wartości ekstremalne.

Co zrobiłam źle?

https://ggbm.at/790839

Comments (2)

photo
1

Niczego źle nie zrobiłaś. To program sobie "nie radzi". Trzeba mu więc "pomóc". Proponowałabym utworzyć trzy liczby: wartość funkcji dla najmniejszego argumentu, wartość funkcji dla największego argumentu i drugą współrzędną wierzchołka paraboli. Jeśli pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli należy do przedziału, to wybieramy maksimum/minimum z tych trzech liczb, a jeśli nie należy, to z dwóch pierwszych.

photo
1

Na to rozwiązanie też wpadłam, ale to trochę utrudnia pracę.

W każdym razie dziękuję.

Myślałam, że gdzieś mam błąd.

© 2020 International GeoGebra Institute