Loki

Oskar shared this question 12 years ago
Needs Answer

Ker je pri geometrijskih konstrukcijah s šestilom vedno viden celoten krog, (kar naredi sliko preveč nepregledno, če nastaja pred dijaki), sem naredil dve orodji, ki prikažeta pri teh konstrukcijah le lok.Snamete ju lahko na spodnjem naslovu:

http://www.geogebra.org/en/...

Prvo orodje "lokT" nariše lok, ki ima prvo prvo izbrano točko za središče, druga pa je na sredini narisanega loka.

Drugo orodje "lokR" pa zahteva tri podatke. Prva izbrana točka je središče, druga naj leži približno v tisti smeri, v kateri želite lok narisati, nato pa vnesete še število, ki je polmer kroga. Drugo točko nato lahko skrijete (nikar je ne brišite!).


Upam, da bosta orodji komu v pomoč.


Oskar

© 2021 International GeoGebra Institute