Lokakna konferencja Geogebry w Żmigrodzie

k.winkowska.nowak shared this question 11 years ago
Needs Answer

W dniach 29-30 maja 2010 odbyła się lokalna konferencja Geogebry w Żmigrodzie organizowana dla nauczycieli z pobliskich szkół przez nauczycieli z ośrodka ROSE w Żmigrodzie, Instruktorów Geogebry oraz pod auspicjami Warszawskiego Centrum Geogebry . Więcej na stronie:

http://www.nasz.mrat.pl/news.php?readmore=1040

oraz na:

http://www.geogebra.pl/ zakładka Żmigród.

© 2021 International GeoGebra Institute