logaritmische schaal

henkvant shared this question 6 years ago
Answered

Is het mogelijk op de x-as en de y-as een logaritmische schaalverdeling te maken zodat je logpapier krijgt?

Evt. ook normaalwaarschijnlijkheidspapier.

Comments (1)

photo
1

beste

zoiets is niet ingebouwd in GeoGebra maar is te construeren mits wat creativiteit en minstens evenveel geduld...

Ik heb een aanzetje gemaakt van een logaritmische schaal op de horizontale as.

- Bepaal eerst een lijst met ijken die ik wil tonen: ijkenx = {1, 10, 100, 1000, 10000}

- Bepaal dan waar deze moeten komen: puntenlijst=Rij[(i, -0.2), i, 0, 4] (de y-coördinaten dienen om de ijken iets onder de as te tonen)

- Plaats dan de ijken op de overeenkomende punten: asgetallen= Rij[Tekst[ijkenx(i), puntenlijst(i)], i, 1, 5] en vergeet niet 'getallen tonen' uit te vinken voor de x-as

Bij scrollen of zoomen zullen de ijken het scherm volgen. Tenslotte teken ik punten op de x-as die de log tussen de oorsprong en 10 aanduiden en teken ik er verticale roosterlijnen door:

- punten op as: lijst1=Rij[(lg(n), 0), n, 1, 10]

- roosterlijnen = Rij[x = lg(n), n, 1, 10]

41687185353a2e5cc3e48365e527b74e

Je kunt het verder uitbreiden voor tientallen, honderdtallen... en evt hetzelfde doen op de verticale as.

Maar omdat het slechts een getekende schaal is, blijft het eigenlijke rooster hier natuurlijk nog onveranderd, zodat je ook bij evt grafieken de functievoorschriften moet aanpassen.

chris

https://ggbm.at/2402657

© 2022 International GeoGebra Institute