Kurvetilpasning (beta-versjon)

ulven shared this question 11 years ago
Answered

I siste beta-versjon har jeg nå utvidet Fit[] - kommandoen til muligheten:


Fit[ <Liste med punkter>, <Funksjon>]


Funksjonen ha glidere som parametere, og disse blir brukt som starverdier for

den ulineære iterasjonen som forhåpentligvis gir en ny funksjon hvor

parameterne har blitt byttet ut med konstanter som gir den minste summen

av kvadratavvik.


Eksempel: (Rasjonal funksjon)


Hvis vi har en liste med punkter: L={{A,B,C,D,E,F}

og en funksjon: f(x)=a + b/(x - c) (der a,b og c er glidere)


vil Fit[L,f] returnere en ny funksjon hvor a,b og c er justert til verdier som gir

best mulig kurvetilpasning.

Slik ulineær kurvetilpasning er ikke garantert å konvergere, og man får

da udefinert som resultat, da en eventuell suksess er svært avhengig

av startverdier. I så fall er det bare å justere gliderne og prøve igjen :-)

Comments (1)

photo
1

Heisann.


Har funnet denne funksjonen meget nyttig et par ganger.


Men så er det noe jeg ikke helt kan skjønne. I de innebygde funksjonen FitLine, FitSin, Fitlog etc. så er det jo ikke nødvendig å angi noen startverdier.

Hvorfor denne forskjellen mellom Fit[] og de andre innebygde fit...[] funksjonene?


Takk :D

© 2022 International GeoGebra Institute