Konverter Vinkel, Gon

monicaenoksen shared this question 5 years ago
Answered

Hvordan kan vi få en vinkel på 90° til å vise 100 g


d.v.s at sirkel =fra 0 til 399,9999 g ikke 0-360°


Hvordan bytte navn på Y og X aksen?

Comments (2)

photo
1

Med funksjon gon (<vinkel>) blir oppnådd gon (med Mod [400])


  1. mod(x, y) = y (x / y - floor(x / y))
  2. gon(x) = mod(x / ° 200 / 180, 400)

se vedlegg

© 2022 International GeoGebra Institute