Konstrukcja sześciokąta w GeoGebrze.

kasssienkaxdd shared this question 6 years ago
Answered

Wykonać konstrukcję ilustrującą treść (nie rozwiązanie!) zadania:


Dany jest sześciokąt ABCDEF, w którym AB=BC, CD=DE i EF=AF. Uzasadnij, że proste zawierające wysokości trójkątów BCD, DEF i BAF, poprowadzone odpowiednio z wierzchołków C, E i A, przecinają się w jednym punkcie.


Muszę to wykonać, bardzo proszę o pomoc :)

Comments (1)

photo
1

1. Wstawiasz trzy punkty A, B i F

2. Rysujesz okrąg o środku B przechodzący przez A i na nim wstawiasz punkt C

3. Rysujesz okrąg o środku F przechodzący przez A i na nim wstawiasz punkt E

4. Rysujesz symetralną odcinka CE i wstawiasz na niej punkt D.

5. Rysujesz wielokąt ABCDEF oraz trójkąty BCD, DEF i BAF

6. Rysujesz proste prostopadłe

- do odcinka BD przechodząca przez C

- do odcinka DF i przechodzącą przez E

- do odcinka BF i przechodzącą przez A


Otrzymasz to co chcesz

© 2020 International GeoGebra Institute