Kommandoen "Overfør til regneark"

wika shared this question 12 years ago
Answered

Eg har prøvd denne kommandoen, men greier ikkje å styre kvar verdiane kjem inn i reknearket. Reknar med at dette går an å styre, veit nokon korleis eg kan gjere det. Eg skal legge inn x- og y-verdiane til nokre punkt, og vil gjerne ha x-verdiane i ei kolonne og y-verdiane i neste kolonne.

Comments (1)

photo
1

Hei,

I manualen står det: "Dette verktøyet lar deg flytte et objekt og samtidig overføre en rekke av egenskapene til et regneark. Verktøyet fungerer for tall, punkter og vektorer. Merk: GeoGebra vil bruke de to første kolonnene i regnearket til å registrere verdier for de valgte objektene."


Jeg tror ikke det er noen mulighet til å bestemme hvor verdiene havner, men det kan se ut til at de ikke legger seg i de første kolonnene dersom disse allerede er opptatt.

© 2022 International GeoGebra Institute