Kiểu điểm

analysis90 shared this question 9 years ago
Answered

Em cũng xài Geogebra được một thời gian dài, nhưng khi xem sách nước ngoài biết họ vẽ bằng Geogebra nhưng lại không vẽ được như hình dưới

Thường thì điểm sẽ được biểu thị bằng chấm đen, nhưng ở đây lại là vòng tròn trắng trông rất đẹp. Ai biết xin chỉ giùm em.5b100a7fc5d076227531dc1f82031dc7

Comments (1)

photo
1

Vẽ điểm

Chuột phải chọn : Object Properties

Chọn mục : Style

và chọn theo yêu cầu.

Chào!

© 2023 International GeoGebra Institute