Inequacions

Salvi Fargas shared this question 11 years ago
Needs Answer

Hola, quan s'introdueix una inequació del tipus x<1 en la versió beta 4 del Geogebra, es dibuixa el semiplà solució. Si s'intenta introduir un text sobre el semiplà en qüestió o bé per exemple s'intenta marcar una zona amb l'eina "Mou" sobre aquest semiplà solució, Geogebra no ho permet. Aquestes accions només es poden fer directament sobre la finestra gràfica. Hi ha alguna manera de solucionar aquests problemes?

Gràcies

© 2023 International GeoGebra Institute