Iloczyn kartezjański

pgracjasz shared this question 7 years ago
Answered

Zna ktoś sposób, żeby z istniejących dwóch list. np.

L1={1,2,3}, L2={1,2}

stworzyć trzecią listę, będącą iloczynem kartezjańskim L1i L2?

Comments (1)

photo
1

Formuła nie jest najprostsza, ale da się


{Element[lista1,2]*Element[lista2,3]-Element[lista1,3]*Element[lista2,2], Element[lista1,3]*Element[lista2,1]-Element[lista1,1]*Element[lista2,3], Element[lista1,1]*Element[lista2,2]-Element[lista1,2]*Element[lista1,1]}


Można potem utworzyć narzędzie. To oczywiście tworzy iloczyn kartezjański wektorów.

Jeśli chodzi o iloczyn kartezjański zbiorów to można tak


PołączListy[Ciąg[Ciąg[{Element[lista1,i],Element[lista2,j]},j,1,Długość[lista2]],i,1,Długość[lista1]]]

© 2020 International GeoGebra Institute