I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry 18.09.2010 Warszawa

k.winkowska.nowak shared this question 11 years ago
Answered

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję GeoGebry, która odbędzie się

18.09.2010 w Warszawie. Strona konferencji:


http://sites.google.com/sit...


Cele:

* Popularyzacja GeoGebry - ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania

do nauczania i uczenia się matematyki i badania zależności matematycznych


* Przedstawienie przykładów zastosowania GeoGebry w polskiej szkole


* Przedstawienie przykładów zastosowania Internetu w warunkach szkolnych


* Wymiana doświadczeń na temat uczenia z wykorzystaniem GeoGebry,

Technologii Informacyjnych i Internetu


Konferencja jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych,

a także do dyrektorów szkół, pracowników i studentów uczelni wyższych kierunków nauczycielskich i innych osób

zainteresowanych nauczaniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkole.

Comments (3)

photo
1

Już tylko 2 dni pozostały do konferencji. Mamy zgłoszonych ponad 150 uczestników, z których połowa zgłasza się na kurs pokonferencyjny.

Zapraszamy na konferencję - są jeszcze miejsca ale proszę się rejestrować przez stronę konferencji:

http://sites.google.com/sit...

Do zobaczenia!

photo
1

Już po konferencji - była bardzo udana!

Przybyło około 200 osób: uczestników, prelegentów, gości -również z zagranicy USA, Ukrainy i Węgier.


Mamy już galerię zdjęć:


http://sites.google.com/sit...


Zapraszamy na następną konferencję, która odbędzie się 17 września 2011!

Rozpoczęły się też kursy pokonferencyjne przez e-learing.

photo
1

Super tym razem będę na pewno :)


___________________________

konferencje nad morzem

© 2021 International GeoGebra Institute