Hình trụ xiên bên trong có lăng trụ tứ giác quay nè

hungchng shared this question 12 years ago
Needs Answer
© 2023 International GeoGebra Institute