HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

lvminhtriet shared this question 10 years ago
Answered

Mình đang nghiên cứu về GeoGebra nhưng tìm mãi vấn chưa biết cách tạo hình hình học không gian bằng Geogebra

Các bác giúp mình với

1. Vẽ các vector trong không gian

2. Vẽ các hình không gian

Chân thành cảm ơn

Comments (1)

photo
1

Mình đang nghiên cứu về GeoGebra nhưng tìm mãi vấn chưa biết cách tạo hình hình học không gian bằng Geogebra

Các bác giúp mình với

1. Vẽ các vector trong không gian

2. Vẽ các hình không gian

Chân thành cảm ơn

Nếu dùng luôn chương trình 3D luôn thì bạn nghiên cứu ở đây https://www.geogebra.org/fo...

Còn dùng chương trình 2D để giải lập 3D thì tôi có làm một số vd đã post trong diễn đàn rồi

Một ví dụ mới

hc-mp

https://ggbm.at/558903

© 2023 International GeoGebra Institute