GeoGebra canvia comes per punts en una casella d’entrada i sortida

couchoud shared this question 2 years ago
Answered

TEMA MOLT URGENT

Problema molt greu de GeoGebra, extremadament greu en la versió 5 i en la versió 6.

Al introduir un text en una casella d’entrada i sortida totes les comes “,” són transformades en punts “.”


Estic començant l'estadística i el meu alumnat no pot utilitzar els meus applets.

La informació és introduïda utilitzant la coma “,” com a separador. Analitza el text i presenta una taula d’informació estadística, els paràmetres estadístics i gràfics. Com GeoGebra canvia les comes “,” per punts “.” no pot analitzar la informació.

Per exemple: en l’estadística

1, Menjar preferit, Pasta, 45, Llegums, 30, Verdura, 20, Carn, 65, Peix, 40

El text es transformat al pulsar la tecla "enter" al següent

1. Menjar preferit. Pasta. 45. Llegums. 30. Verdura. 20. Carn. 65. Peix. 40

L’anàlisi del text està programat amb JavaScript, i no puc modificar la coma pel punt degut a que seria impossible distingir els nombres decimals.

Els applets són

https://www.geogebra.org/m/Rad5D5DE

https://www.geogebra.org/m/a5nN5fky

Explicació de la imatge:

1 execució del programari

2 escriptura de les dades estadístiques separades amb comes ",".

3 al pressionar la tecla “enter” les comes es transformen en punts ".".

Comments (1)

photo
1

The topic came up recently and Michael said

You'll be able to use the new Symbolic Input Boxes for text objects soon where this is OK

You'll need to wait a couple of weeks until it's released
So maybe you can wait for that. Or you could tell your students to use another unproblematic separator (maybe "|") and change your script accordingly.

© 2023 International GeoGebra Institute