GeoGebra 3D

jorgenpe shared this question 12 years ago
Answered

Jeg underviser i R2 og trenger sårt en tredimensjonal utgave av GeoGebra. Kommer den?

Comments (3)

photo
1

3D i GeoGebra ligger nok et godt stykke fram i tid. Det er en gruppe franskmenn som jobber med saken, men i følge Markus Hohenwarter vil CAS bli prioritert framfor 3D.

photo
1

wxMaxima kan tegne 3D. Se http://www.moglestu.vgs.no/maxima/

photo
1

Jeg har nettopp lagt ut to filer som passer bra i R2. Søk på brukernavn Oystein. Det dreier seg om en fil som viser vektorer i rommet med normalvektor og en fil som viser linjer i rommet.

mvh Øystein Nordvik, Høgskolen Stord/Haugesund

© 2022 International GeoGebra Institute