Gdzie można nauczyć się GeoGebry?

k.winkowska.nowak shared this question 12 years ago
Answered

Warsztaty z GeoGebry odbywają się w różnych miejscach i w różnych terminach.

Aby się o nich dowiedzieć można zajrzeć na ,,events" gdzie pojawiają się na mapie Googla.


Z tego co wiem najbliższe warsztaty GeoGebry na poziomie podstawowym (4 godziny w pracowni komputerowej, 8 tygodni przez Internet) zaczną się 19.09.2010 w Warszawie (po I Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry ) więcej informacji o kursie oraz rejestracja na stronie konferencji http://sites.google.com/sit...

Comments (1)

photo
1

Po bardzo udanym rozpoczęciu kursów pokonferencyjnych w kilku grupach

prowadzonych w tak zwany sposób mieszany (blended learning)

Warszawskie Centrum GeoGebry kursy czysto internetowe.


Rejestracja na stronie:


https://sites.google.com/si...


Zapraszamy!

© 2023 International GeoGebra Institute