Functie definiëren op basis van een tabel met functiewaarden

Raf Willocx shared this question 4 years ago
Answered

Kan je in GeoGebra een functie definiëren (en tekenen) door een tabel op te stellen met functiewaarden : x vs f(x) ?

Comments (1)

photo
1

Je kunt werken vanuit het rekenblad.

Selecteer beide kolommen, rechtsklik en selecteer creëer Puntenlijst.

In het algebravenster verschijnen zowel de aparte punten en een lijst met deze punten.

Op deze lijst pas je het commando VeeltermRegr( <Lijst met punten>, <Graad van veelterm> ) toe.

In het voorbeeld ben je er natuurlijk al met graad 2.

chris

© 2022 International GeoGebra Institute