Forvirring med skrivemåten av logaritmefunksjoner

vignes shared this question 8 years ago
Answered

Hei!

Jeg hadde en problemstilling hvor jeg ønsket å tegne grafen til en logaritmisk funksjon i tredjepotens. F.eks: f(x)=(lgx)^3. Geogebra oversetter (skrivemåten) av denne til f(x)=lg(x)^3. Som til forveksling kan tolkes til å være g(x)=lgx^3.

Hvis jeg da ønsker å tegne h(x)=lg(2+x)^3, altså ikke (lg(2+x))^3, fant jeg ut at man må legge til en ekstra parentes: h(x)=lg((2+x)^3) når jeg skriver inn uttrykket i Geogebra - hvis ikke oversettes dette til (lg(2+x))^3...


slik jeg ser det burde vel Geogebra heller legge til parenteser på uttrykket f(x)=(lgx)^3, slik at det skrives f.eks slik i algebrafeltet: (lg(x))^3


Kommentarer?


egentlig skriver jo Gegebra lg som log_10... men det sløyfet jeg i mine eksempler

Comments (1)

photo
1

Hei,

Jeg kan være enig i at det ville være en fordel om man kunne skrive inn uttrykk mest mulig likt den notasjonen man ellers bruker. Men i GeoGebra som i det meste av matematisk programvare, brukes parenteser som en del av selve funksjonsuttrykket i forbindelse med kommandoer som sin(x), lg(x) etc. I GeoGebra kan man bruke variabelnavn bestående av flere bokstaver. Det er altså mulig å kalle en variabel lg (som som det kanskje skaper mer forvirring enn nødvendig).

© 2021 International GeoGebra Institute