Fordeler med webstart framfor nedlastet versjon?

ulfbe shared this question 11 years ago
Answered

På startsida til Geogebra.org står det at det er mest fordelaktig å bruke webstart enn å laste ned programmet til pc. Det står ikke noe særlig om hva som er fordelene. Kan noen si noe om det?


Våre elever har alle bærbare pc'er, og vi bruker dem på på prøver. Da må vi stenge tilgangen til Internett, og jeg har erfart at vi da kan få problemer med å få Geogebra til å fungere. Den nedlastede versjonen fungerer bedre i slike situasjoner.


Jeg har ikke klart å finne noen forskjeller på de to versjonene, er det noe jeg trenger å ta hensyn til?

Comments (3)

photo
1

På startsida til Geogebra.org står det at det er mest fordelaktig å bruke webstart enn å laste ned programmet til pc. Det står ikke noe særlig om hva som er fordelene. Kan noen si noe om det?


Våre elever har alle bærbare pc'er, og vi bruker dem på på prøver. Da må vi stenge tilgangen til Internett, og jeg har erfart at vi da kan få problemer med å få Geogebra til å fungere. Den nedlastede versjonen fungerer bedre i slike situasjoner.


Jeg har ikke klart å finne noen forskjeller på de to versjonene, er det noe jeg trenger å ta hensyn til?


Jeg har også erfart problemer med webstart under prøvesituasjoner uten internett. Fordelen med webstart er at du da får oppdateringer. Løsningen for elever under en prøve uten internett-tilgang er å alltid ha en lagret GeoGebra-fil tilgjengelig. Åpner du denne (og altså ikke klikker på webstart), så får du opp GeoGebra og kan nå åpne nye filer fra GeoGebra (Ctrl N).


Tor Espen Kristensen

photo
1

Hans-Petter Ulven sendte meg følgende svar:


Webstart har jo den fordelen at den oppdateres hele tiden, dessuten er det ikke alle fylker som tillater elevene å gjøre en full installasjon på de maskinene de får av fylkene...


For lærere som lager publiserer applets og .ggb-filer kan det være en fordel å holde seg til en tradisjonell installasjon slik at man unngår feilmeldinger når en fil er laget med en nyere versjon enn versjonen som bruker filen.

photo
1

Takker for svarene.


Ut fra disse svarene vil jeg be mine elever velge den nedlastede versjonen i høst.


MVH


Ulf Steinar Berg

© 2022 International GeoGebra Institute