Escollir una inequació o una altra. Escollir < o bé >

dobrador shared this question 9 years ago
Needs Answer

Dubte:

Estic treballant amb les funcions definides a trossos i voldria que l'alumne pogués escollir si volç

desigualtat ó bé

desigualtat estricte en els intervals de definició.


Algun suggeriment......


Si[x < l1, t1, Si[x <= l2, t2, t3]]


Resposta:

Pots fer un punt lliscant m que prengui valors 1 o 2 i després definir la desigualtat amb un Si a la línia de comandes: inequacio=Si[m==1, ax+b<0,Si[m==2,ax+b>0]].

© 2023 International GeoGebra Institute