Error de GeoGebra amb matrius

couchoud shared this question 7 years ago
Needs Answer

He preparat un applet de polinomis d’interpolació amb la matriu de Vandermonde i m’he portat una sorpresa.

Resulta que els coeficients calculats amb el comandament Polinomi[llista de punts] i els generats amb el producte de la matriu inversa de Vandermonde amb la matriu de les segones components dels punts és diferent en una situació molt curiosa.


Solament observe l’error si calcule el polinomi amb 10 punts de coordenades enteres, en qualsevol altre cas els polinomis generats són idèntics (amb menys punts o al menys un punt de coordenades no enteres).


Adjunte l’applet per si trobeu algun error. El polinomi de color roig està fet amb el comandament Polinomi[llista de punts] i el verd amb les matrius.

https://ggbm.at/1804763

© 2023 International GeoGebra Institute