El LaTeX no és visible en GeoGebraTube

couchoud shared this question 7 years ago
Answered

Bon dia companys


Tinc un problema amb LaTeX


He realitzat uns quants applets de GeoGebra en els que informe a l’usuari amb un text de LaTeX i funcionen correctament en GeoGebraTube, per exemple:

Equacions diofàntiques https://www.geogebra.org/student/m48710

Els nombres primers bessons https://www.geogebra.org/student/m45874

La divisió entera https://www.geogebra.org/student/m40327

Estadística https://www.geogebra.org/student/m29619


En els exemples prepare el text de LaTeX amb JavaScript, després envie el contingut a un text ocult de GeoGebra i finalment es enviat a un text visible, fix i amb l’opció LaTeX activada.


Ara he preparat un applet del sistema D’Hondt aplicat a les eleccions municipals espanyoles, seguin la mateixa estratègia i el text de LaTeX no apareix en pantalla.


Sistema D’Hondt https://www.geogebra.org/st...


Hi ha alguna solució?

GeoGebraTube ha abandonat LaTeX i solament funcionen applets antics?

Hi ha comandaments LaTeX prohibits en GeoGebraTube?


Una forta abraçada

Juanma

Comments (2)

photo
1

Hola companys


He trobat una solució


Pareix que el subconjunt de comandaments LaTeX per a GeoGebra(Java) és diferent que per a GeoGebra(HTML5)

Per exemple, el comandament \mbox{} no funciona en HTML5 i heu d’usar \text{}

El problema fonamental està en les taules \begin{array} ... \end{array}, no funcionen en HTML5, però sí funcionen de forma indirecta amb el comandament TableText[llista,llista...]


Podeu concatenar un text de LaTeX amb TableText, per exemple


Text1=”\text{La taula } \\ “+TableText[{2,3},{4,5},”|_cc”]


Espere que solucionen el problema de LaTeX el més aviat possible.


Juanma

photo
1

Hi,


please check your worksheets on tube beta, eg.

http://tube-beta.geogebra.o...

(the new LaTeX rendering is a beta feature, will come to stable release soon. At this point it moight not be worth it to rewrite your materials.)


Cheers,

Zbynek

© 2023 International GeoGebra Institute