Ekstremalpunkter

Svalaug Matre shared this problem 2 years ago
Solved

Hei,

når eg skal finne ekstremalpunkt på ein funksjon i algebrafeltet, så blir grafvinduet automatisk brukt som defenisjonsområde. Er det noko måte eg kan unngå dette på. Dette gjeld både hurtigtast og komando.

Her er funksjonen eg brukte.

f(t)=(t-4)^(2) ℯ^(-0.2 t)-3

Same problemstilling for nullpunkta.

Comments (3)

photo
1

Please post .ggb file and screenshot

photo
1

Som du ser av bildet kjem ikkje alle ekstremalverdiane til funksjonen med. Eg ha ikkje oppgitt defenisjonsområde, men komandoen brukar innstillinga til grafvinduet. Dette er endra i frå versjon 5. Her kan elevane tru at funskjonen ikkje har fleire ekstremalpunkt, viss dei ikkje endrar på grafvinduet. Det same får eg med å bruke hurtigtast, og når eg skal finne nullpunkt.

photo
1

Try eg

Roots(V, 0, 10)

© 2023 International GeoGebra Institute