Differensialligninger i norsk versjon

nojac shared this question 8 years ago
Answered

Jeg vil løse differensialigninger av annen orden i CAS-modulen.


Når jeg bruker kommandoen LøsODE får jeg opp to alternativer som ikke passer. Skifter jeg til engelsk språk (solveODE), får jeg 5 alternativer inkl den jeg trenger. (Og den fungerer jo også hvis jeg bruker den i den norske versjonen...)


Ellers registrerer jeg at CAS modulen kaller integrasjonskonstanten C, mens den skriver 0 hvis jeg bruker det vanlige inntastingsfeltet.


Noen som kan løse problemet?

Comments (2)

photo
1

Samma på svenska. Jag rapporterar detta i översättningsforumet för det är där felet ligger.

photo
1

Fremdeles mangler syntaksen for differensialligninger med initialbetingelser

i den norske oversettelsen av GeoGebra (CAS)


Varianter av kommandoen


LøsODE[ < Likning >, <Avhengig variabel>, < Uavhengig

variabel >, < Punkt på f>, < Punkt på f'> ]


finnes i den engelske versjonen og fungerer også i den norske (og

variabelopplysningene kan sløyfes)


Fint om de kommer med i den norske også!

© 2022 International GeoGebra Institute