DESCRIPCIÓ D'UN OBJECTE

Jordi Font shared this question 10 years ago
Answered

Hola a tothom,


tinc un petit dubte que no sóc capaç de resoldre. Existeix algun tipus de comanda que tu li introdueixis el nom d'un objecte i et retorni quin objecte és?


M'intentaré explicar millor.


Imaginem que tinc una cònica c que depèn de 5 punts del pla. M'agradaria saber si existeix alguna instrucció que fos Funció[c] i et retornés "Cercle", "Paràbola", ...


Moltes gràcies!

Comments (2)

photo
1

Hola.


Si només ho necessites per les còniques, una possibilitat és fer servir el comandament Excentricitat[c] . D'aquesta manera, pots classificar la cònica segona la seva excentricitat.


Cordialment,


Pep Bujosa

photo
1

De fet, ja ho havia pensat. El problema el tindré, segurament, en els casos degenerats (dues rectes). A base de conficionals, trobaré la solució. Moltes gràcies!

© 2022 International GeoGebra Institute