definisjon av en linje med punkt og retningsvektor

Dimitri Kulagin shared this problem 4 years ago
Not a Problem

Hei!

Jeg tror at jeg får en feil når jeg prøver å definere linje ved hjelp av punkt og retningsvektor. Jeg gjør det på litt to forskjellige måter med samme punkt og vektor, og får forskjellige resultat. Se vedlegg!

Comments (3)

photo
1

You can directly create a line with a given dereiction vector with the command Line( <Point>, <Direction Vector> ).

In Norwegian: Linje( <Punkt>, <Retningsvektor> ). Just fill in the numbers

chris

photo
1

Line((0,4,-1),(1,2,-1))
is different to

Line((0,4,-1),Vector((1,2,-1)))

photo
1

I see. So, I should use 'vector'. Thank you!

photo
© 2023 International GeoGebra Institute