Dựng một Hyperbola

EternalContinuum shared this question 11 years ago
Answered

hyperbola

Gửi các bạn file trình diễn cách vẽ một hyperbola theo kiến thức sách giáo khoa.

https://ggbm.at/548365

Comments (1)

photo
1

cảm ơn bạn, mình cũng đang bắt đầu tìm hiểu về vấn đề này

© 2023 International GeoGebra Institute