Curs-Moodle amb applets de GeoGebra que no funciona desprès de restaurar-lo.

couchoud shared this question 5 years ago
Needs Answer

Hola companys.


Desconec si aquest fòrum és l’adequat, el problema està en

la interacció Moodle-GeoGebra.


Tinc un problema important en un curs-moodle amb 48 applets

de GeoGebra, comence la descripció:


La versió del Moodle és 3.3


La versió del plugin de GeoGebra és mod_geogebra_moodle31_2016061700.zip


Els applets de GeoGebra són auto-avaluables i la variable “grade”

està controlada per JavaScript. Funcionen perfectament.


El problema apareix quan realitze una còpia de seguretat del

curs-moodle i la restaure amb altre nom.


Primera situació: Si en la còpia de seguretat els applets

tenen activada l’opció “Aparença, utilitza el Java Script des de Fitxer

GeoGebra (fals)” els applets funcionen però el botó “Entrega i acaba” no

funciona.


Segona situació: Si en la còpia de seguretat els applets tenen

activada l’opció “Aparença, utilitza el Java Script des de HTML (cert)” el

JavaScript dels applets no funcionen i sempre puntuen zero.


He trobat una solució prou simple, però inapropiada, requereix

de més de 150 clics del ratolí. El correcte funcionament es recupera si a cada

applet el cliquem tres vegades, primer clic en “edita”, segon clic en “edita

paràmetres” i tercer clic en “Desa els canvis i torna al curs”.


Hi ha alguna altra solució?


Teniu una còpia del curs-moodle per si algú la vol verificar

http://juanma.couchoud.es/c...


Atentament


Juanma

© 2023 International GeoGebra Institute