Comandaments Factoritza[<Polinomi>] i Factors[<Polinomi>]

Albert López shared this question 11 years ago
Needs Answer

Bona tarda,


Tinc un dubte amb aquests dos comandaments. El comandament Factoritza[<Polinomi>], em factoritza el polinomi en productes de polinomis, dibuixa la gràfica i et mostra les arrels. Amb el comandament Factors[<Polinomi>], te´l factoritza en forma de matriu {factor,exponent}, però la veritat, no veig la utilitat d´aquest últim.


És només aquesta la diferència entre els dos comandaments? Quines utilitats se li pot donar al comandament Factors[<Polinomi>]?


Gràcies!

© 2023 International GeoGebra Institute