Comandament TextFracció, precisió interna del GGB, surds...

dobrador shared this question 9 years ago
Answered

Un altre dubte ben interessant, que ens va generar debat:

Dubte:

per a veure bonic un nombre complexe, és a dir, en forma de fracció enlloc de amb decimals quan hem fet una operació entre 2 complexes (per exemple u=a/b), si posem TextFracció[x(u)] + TextFracció[y(u)] · i

diu que amb això no s'hi pot operar, però si les operacions es fan al vector u, l'expressió TextFracció[x(u)] + TextFracció[y(u)] · i ja dóna els nous resultats, és a dir, SÍ QUE SERVEIX PROU, NO?


Resposta 1:

Pel que fa al tema del comandament TextFracció: miro d'explicar-ho amb un exemple:

Siguin z_1=-1+i i z_2=3+2i

aleshores u=z_1/z_2 val -0.08 + 9.38 i

Si usem TextFracció[x(u)] + TextFracció[y(u)] · i obtenim -1/13 + 5/13*i

El que els materials volen dir és que si escrivim al text dinàmic

(TextFracció[x(u)] + TextFracció[y(u)] · i ) *13, no se simplifiquen els denominadors de les fraccions.


Resposta 2:

- Fem z = 2^(1/2) ------ (arrel de 2)

- Si fem TextFracció(z) ens retorna 19601/13860


Aleshores... alerta amb la comanda TextFracció i la precissió en què treballa Geogebra.


Resposta 3:

També hem de tenir en compte el nou comandament de la versió 4.2 Surd[...]

Que en català hem traduït com a TextValorExacte[...]

Per tant en el cas que plantejaves es pot provar


TextValorExacte[z]

Vegeu un exemple a http://www.geogebratube.org...


D'altra banda hi ha la funció nroot() en anglès, que hem traduït com ArrelN()

Proveu, per exemple: ArrelN(16, 4) que us retornarà "2".


Observeu que és una funció,

d'aquí els parèntesis ( ) enlloc de claudàtors [ ]

Comments (1)

photo
1

I un altre dubte que ens van plantejar:


Sigui a=1.25


Si escric en l'espai edita TextFracció[a] a l'espai de vista prèvia hauria de tenir

5/4, oi?

Llavors com escrius TextFracció[a] a l'espai edita? Consideres a un objecte?, el comandament TextFracció el poses dins del requadre?

Tens activat Fòrmula Latex? Cal posar algun tipus de \ ? Algun tipus de $ ?.


Resposta: amb una imatge:

text_trac

© 2023 International GeoGebra Institute