Caselles de selecció excloents

dobrador shared this question 10 years ago
Needs Answer

Dubte:

com ho faig perquè entre diverses caselles de control només se'n pugui escollir una? (quan una passi a true les altres automàticament es posin en false)


Resposta:

Això s'ha incorporat als materials del curs telemàtic D55 - Matemàtiques amb GeoGebra

http://ateneu.xtec.cat/wiki...


Bàsicament seria:


Caselles de selecció excloents


En aquest nou exemple de programació creareu tres caselles de selecció que exclouen altre valors.

Un exemple més avançat del seu funcionament el trobeu en la construcció següent:


https://www.geogebra.org/ma...


Passos a seguir:

Creeu tres caselles de control a,b i c.

Feu clic amb el botó dret a la casella a, accediu a les seves propietats,

pestanya Seqüència de comandaments | En actualitzar, i escriviu la següent seqüencia:

  DefineixValor[a,true]

  DefineixValor[b,false]

  DefineixValor[c,false]

Feu clic al botó D'acord i tanqueu aquesta finestreta.


Accediu a la casella b i de entreu-hi el següent text (on hem intercanviat les lletres a i b):

  DefineixValor[b,true]

  DefineixValor[a,false]

  DefineixValor[c,false]


I de manera similar ho feu amb la casella c:

  DefineixValor[c,true]

  DefineixValor[b,false]

  DefineixValor[a,false]

Comproveu que funciona com s'espera!


Per a fer aquests materials ens hem basat en http://wiki.geogebra.org/en...

A més, podeu visitar l'adreça http://geogebrawiki.wikispa... i seguir una detallada descripció al següent vídeo en anglès:

© 2023 International GeoGebra Institute