CAS berekeningen zijn niet juist.

Chris Hofland shared this problem 4 years ago
Not a Problem

De CAS berekeningen 10*wortel (9/5) ^4 geeft 162/125 terwijl dit moet zijn 162/5. Evenzo geldt dit voor de berekening 18*wortel (9/5)^2. De cas berekening 10*wortel (9/5)^4 - 18*wortel (9/5)^2 geeft -648/125, terwijl dit 0 moet zijn.

Comments (1)

photo
1

beste

ik weet niet wat je juist igetypt hebt. "Wortel" is geen bestaande functie om vierkantswortels te berekenen, wel om vergelijkingen op te lossen. Als je het onvertaalde commando sqrt gebruikt, is er geen probleem.

Het commando sqrt is niet vertaald omdat we dingen als vwortel of vwrtl of iets dergelijks niet echt geweldig vonden en wortel, net zoals in het Engelse 'roots' al in gebruik was.

chris

b30ced0910b3c614e2140b2f449591c2

Files: CAS.ggb
© 2022 International GeoGebra Institute