Cách tại nút lệnh chuyển động cho một đối tượng

xuanlinh204 shared this question 12 years ago
Answered

Các bác cho hỏi cách tại nút lệnh chuyển động của một điểm trên một đường tròn, đường thẳng, đoạn thẳng. cảm ơn nhiều!

Comments (1)

photo
1

Các bác cho hỏi cách tại nút lệnh chuyển động của một điểm trên một đường tròn, đường thẳng, đoạn thẳng. cảm ơn nhiều!

Hướng dẫn cụ thể làm bài hình nón

Chạy Geogebra, gõ vào khung "nhập lệnh" O=(0,0) , gõ enter ta có điểm O.

Gõ vào khung "nhập lệnh" S=(0,6) , gõ enter ta có điểm S.

Gõ vào khung "nhập lệnh" e : x^2+9y^2=9 , gõ enter ta có elip với nửa trục lớn 3 và nửa trục nhỏ 1, click phải chuột vào elip e hiện menu, bỏ chọn hiển thị tên để trên bản vẽ không có chữ e.

click chuột vào nút thứ 10 (thanh trượt), rồi vào bản vẽ click chuột sẽ hiện hộp thoại thanh trượt, chọn góc rồi click áp dụng sẽ có thanh trượt alpha. click chuột vào nút số 1 (mủi tên) rồi click vào thanh trượt kéo đến vị trí thích hợp, kéo chấm đen để alpha = 50 độ

Gõ vào khung "nhập lệnh" ,M=(3cos(alpha),sin(alpha)) (với alpha ở nút thứ 2 gần nút câu lệnh) gõ enter ta có điểm M nằm trên elip.

Click chuột vào nút thứ 5 (tam giác) rồi lần lượt click vào S, O, M, S sẽ hiên ra tam giác SMO được tô và có tên 3 cạnh. click chuột vào nút số 1 (mủi tên) rồi click phải chuột vào cạnh của tam giác hiện menu, bỏ chọn hiển thị tên để trên bản vẽ không có chữ tên cạnh.

Click phải chuột vào cạnh SM, hiện menu chọn thuộc tính, hiện hộp thoại chọn màu sắc, chọn màu cyan (0, 255,255), click Đóng.

Click phải chuột vào cạnh SM, hiện menu chọn hiện dấu vết, để khi chuyển động có vết.

Click chuột vào dấu tam giác của nút 3, sẽ đổ xuống 6 nút chọn nút Đoạn thẳng, vào bản vẽ click lên S và click lên elip để và tiếp tuyến SA và tiếp tục vẽ tiếp tuyến SB. click chuột vào nút số 1 (mủi tên) rồi click phải chuột vào tiếp tuyến hiện menu, bỏ chọn hiển thị tên để trên bản vẽ không có chữ tên tiếp tuyến. click phải chuột vào A hiện menu, bỏ chọn hiển thị đối tượng để trên bản vẽ không có điểm A, làm tương tự cho điểm B.

click phải chuột vào thanh trượt alpha hiện menu, chọn hiệu ứng trên, là điểm M sẽ chuyển động tạo ra hình nón màu cyan. Để dừng ta click chuột vào nút pause mới hiện ra ở góc trái dưới của bản vẽ. Để xóa các vết ta dùng Ctrl+F. Để chạy lại ta click nút play ở góc trái dưới của bản vẽ. Cuối cùng nhớ Ctrl+S để lưu lại file bản vẽ.

© 2023 International GeoGebra Institute