Cắt hình lăng trụ.

thienhuongtth shared this question 9 years ago
Answered

Cắt hình lăng trụ.

http://www.geogebratube.org...

Comments (1)

photo
1

Bạn ơi, bạn có thể chỉ mình cách làm được không? Hay bạn có tài liệu gì về Geogebra cho mình xin cũng được, mình tìm trên mạng mà không thấy. Cảm ơn bạn.

© 2023 International GeoGebra Institute