Cần sự giúp đỡ của mọi người!

laptop041979 shared this question 10 years ago
Answered

Chào mọi người trong diễn đàn!

Tôi là một người mới biết đến phần mềm GeoGebra này và cảm thấy nó rất hay để phục vụ cho công việc giảng dạy của tôi.

Trong quá trình tự tìm hiểu phần mềm tôi không thể vẽ được cơ cấu sau để nó có thể chuyển động được(điểm A cố định, điểm D cố định còn điểm B và C chuyển động- lưu ý cho trước độ dài của các đoạn thẳng và trong quá trình làm việc thì độ dài của các đoạn là không thay đổi). Các bác trong diễn đàn có thể giúp tôi vẽ được không? Rất mong có được sự giúp đỡcủa mọi người!7bdcce16fa1be785219d06d322c30c6e

Comments (4)

photo
1

Hic, không có cao thủ nào giúp tôi sao? Rất mong các bác giúp chho vấn đề này!

photo
1

Hic, không có cao thủ nào giúp tôi sao? Rất mong các bác giúp cho vấn đề này!

photo
1

Chào mọi người trong diễn đàn!

Tôi là một người mới biết đến phần mềm GeoGebra này và cảm thấy nó rất hay để phục vụ cho công việc giảng dạy của tôi.

Trong quá trình tự tìm hiểu phần mềm tôi không thể vẽ được cơ cấu sau để nó có thể chuyển động được(điểm A cố định, điểm D cố định còn điểm B và C chuyển động- lưu ý cho trước độ dài của các đoạn thẳng và trong quá trình làm việc thì độ dài của các đoạn là không thay đổi). Các bác trong diễn đàn có thể giúp tôi vẽ được không? Rất mong có được sự giúp đỡcủa mọi người!


Yêu cầu này tôi nghĩ khó có thể thực hiện được, vì rằng khoảng cách BC là không đổi nghĩa là khi B di chuyển chì C sẽ chuyển động phụ thuộc B và ngược lại cũng thế, nên ta chỉ có thể làm cho 1 trong 2 điểm B hoặc C chuyển động tùy ý thôi.

Tham khảo thêm

https://ggbm.at/554593

photo
1

Chào mọi người trong diễn đàn!

Tôi là một người mới biết đến phần mềm GeoGebra này và cảm thấy nó rất hay để phục vụ cho công việc giảng dạy của tôi.

Trong quá trình tự tìm hiểu phần mềm tôi không thể vẽ được cơ cấu sau để nó có thể chuyển động được(điểm A cố định, điểm D cố định còn điểm B và C chuyển động- lưu ý cho trước độ dài của các đoạn thẳng và trong quá trình làm việc thì độ dài của các đoạn là không thay đổi). Các bác trong diễn đàn có thể giúp tôi vẽ được không? Rất mong có được sự giúp đỡcủa mọi người!

Tôi thực hiện trong file kèm

https://ggbm.at/558905

© 2023 International GeoGebra Institute