Bloquejar finestra algebrica

manel_mato shared this question 9 years ago
Answered

Benvolguts,des,


vull passar a uns alumnes una sèria de gràfics on m'interessa que no puguin obrir la finestra algebraica del geogebra, per tal que fen ús del zoom i dels seus propis coneixements de funcions puguin deduir la fòrmula algebraica.


Teniu alguna idea de com bloquejar aquesta finestra amb el geogebra? per mi es suficient que només es bloquegi quan obrin l'arxiu amb la grafica.


Gràcies pen endevant.


Manel Marín Torrent

Comments (3)

photo
1

La millor manera és exportar l'activitat com una pàgina web.

Opcions: botó dret habilitat, NO!!! sinó amb el botó dret i propietats també poden saber ràpidament la fórmula),

mostrar la barra d'eines, SÍ!!! així poden moure la gràfica i tenen zooms per apropar i allunyar

mostrar la barra de menús, NO!!! així no tenen la possibilitat d'obrir la finestra algebraica


Anteriorment quan es feia l'exportació hi havia una possibilitat que era "amb doble clic s'obre el GeoGebra amb totes les seves possibilitats". Ara (en la versió 4 que s'obre avui) no hji ha aquest apossibilitat. Tanmateix podria ser que els alumne s'assabentessin que amb la versió 4 es pot obrir qualsevol pàgina web amb totes les prestacions del GeoGebra... però això no els ho direm (o treballarem sense la versió 4 instal·lada!)


Jo t'adjunto una activitat amb aquesta idea, feta amb la versió 4 amb un quadre d'entrada i la comprovació de l'encert. Prova si et funciona l'exportació!


Però si ho vols veure més acurat a la pàgina web del nostre moderador del Fòrum en Català

http://www.xtec.es/~jbujosa...

hi ha una activitat que fa justament el que comentaves tot generant funciopns polinòmiques aleatòries

http://www.xtec.es/~jbujosa...


Però li haurem de dir a en Pep Bujosa que té el botó dret activat i el doble clic, també... a veure si els seus alumnes li faran trampa!!!

https://ggbm.at/552999

photo
1

Hi, i would suggest creating the function, exporting graphics as PNG and inserting back as background image -- this is foolproof :)


//Sorry for interupting Spanish forum with English comment.

photo
1

Certament és una idea interessant, aquesta de la gràfica de la funció com a imatge de fons.

Però...


oi que així no es poden fer zooms de la imatge simplement amb la roda del ratolí?

És que crec que l'iniciador d'aquest post volia fer quelcom semblant a donar la imatge adjunta i que, amb zooms es passés a l'altra per esbrinar la fórmula de la funció.


Oi que tampoc no seria possible fer que la imatge de fons aparegués triada aleatòriament entre unes quantes com passa a l'activitat http://www.xtec.es/~jbujosa... ?

M'ha semblat que una imatge posada com a fons es veu sempre, no es poden posar condicions per veure-la o no veure-la.

És així?


=====


It is certainly an interesting idea, to put the graph of the function as a background image.

But ...


It's right that we can not do zooms to the image simply with the mouse wheel?

I think that is the initiator of this post want to do something like at the image attached. It must zoom it to find the formula for the function.


I thoink that it would not be possible to get the background image appear randomly chosen among several

(as in the activity http://www.xtec.es/%20~%20j...)

I think that putting a picture at the background it is seen always; you can not set conditions to see or not see it.

Is that right?6f3e46e7e0ab3ac8285ae1305961fc83

© 2021 International GeoGebra Institute