Blir dobbelt opp med bokstaver ved inntasting i aksetilter

Tor Inge Hjelmseth shared this problem 2 months ago
In Progress

Når vi skriver inn aksetitler blir det dobbelt opp med bokstaver.

© 2019 International GeoGebra Institute