Bir Üçgende Ortadikme ile Açıortayın Kesim Noktası

DreiMalAli shared this question 8 years ago
Needs Answer

ABC üçgeninde c kenarının orta dikmesi le C açısının açıoryının kesim noktası olan D her zaman ABC üçgeninin dışındadır.

İki istisna hariç:

1) ABC üçgeninin a ve b kenarları eşitse: Bu durumda c kenarının orta dikmesi le C açısının açıortayı çakışırlar.

2A) Üçgenin A, B ve C noktaları bir doğru üzerindeler ve C noktası AB'nin dışında ise: Bu durumda ABC üçgeni dejenere olmuştur ve kesim noktası c kenarı üzerindedir.

2B) Üçgenin A, B ve C noktaları bir doğru üzerindeler ve C noktası A ile B'nin arasında ve A ile B'nin ortasında ise:

Bu durumda ABC üçgeni dejenere olmuştur. C ile D çakıştığı gibi orta dikme ile açıortay da çakışırlar.

2C) Üçgenin A, B ve C noktaları bir doğru üzerindeler ve C noktası A ile B'nin arasında ve A ile B'nin ortasında değilse: Bu durumda ABC üçgeni dejenere olmuştur.

Orta dikme ile açıortay birbirine paraleldir ve ancak sonsuzda kesişirler.


Test etmek için üçgenin herhangi bir köşesini fare ile tutup kaydırın!


https://ggbm.at/569455


Sevgiler

© 2023 International GeoGebra Institute