afgeleide functie wordt steeds gegeven als: f' is niet gedefinieerd.

Chris Hofland shared this question 4 years ago
Answered

Wanneer ik van bij voorbeeld f(x) de afgeleide f'(x) heb ingevoerd, krijg ik steeds de melding:

f'is niet gedefinieerd. (zie bijlage).

Voorheen had ik dit probleem niet. Heb ik misschien nu een verkeerde verzie van GeoGebra geïnstalleerd?


Bij voorbaat dank voor te nemen moeite.

© 2022 International GeoGebra Institute