Τα σχήματα μικραίνουν όταν επιχειρώ να μετατρέψω word σε pdf

yiannis_daskal shared this question 7 years ago
Answered

Μεταφέρω τα σχήματα από GEOGEBRA με "σχέδιο στη μνήμη" σε word και μετά την αποθήκευση το μετατρέπω και σε pdf. Όμως τα σχέδια σμικρύνονται. Τι κάνω λάθος; Ποια ρύθμιση δεν έχω κάνει; Γνωρίζει κάποιος;

Comments (1)

photo
1

μια λύση που μου πέτυχε, ήταν

Αποθηκεύω το Word σε 97-2003 μορφή, και απο αυτό το αρχείο ζητάω δημιουργία pdf

© 2023 International GeoGebra Institute