Μια βοήθεια.. please!!

frosoulin shared this question 8 years ago
Answered

Καλησπέραα!! :confused:

μπορεί κάποιος να με βοηθήσει σχετικά με το παρακάτω στο geogebra?

να δούμε ότι οι κύκλοι της οικογένειας: x^2+y^2+(2-4m)x+2my+5m^2-4m-3=0, m∈R

εφάπτονται σε δύο σταθερές ευθείες.

Comments (2)

photo
1

Επισυνάπτω τρία αρχεία με παρόμοια φιλοσοφία. Δεν λύνουν αλγεβρικά το πρόβλημα αλλά δείχνουν γραφικά τη λύση.

Και στα τρία οι εφαπτόμενες έγιναν με το εργαλείο εφαπτόμενες από την εργαλειοθήκη κάθετη γραμμή κλπ

(ή με την εντολή Εφαπτομένη[ <Κύκλος>, <Κύκλος> ],αφού έφτιαξα δύο συγκεκριμένους κύκλους της οικογένειας.

Δ. Ζαχαριάδης

https://ggbm.at/569625

https://ggbm.at/569627

https://ggbm.at/569629

photo
1

Το πρόβλημα είναι ισοδύναμο με το να δεις ότι οι κύκλοι έχουν σταθερή ακτίνα και το κέντρο κινείται πάνω σε ευθεία. Το πρώτο το βλέπεις αμέσως στο παράθυρο της άλγεβρας. Το δεύτερο στο πεδίο εισαγωγής δίνουμε Κέντρο["κωνική"] και ενεργοποιούμε το ίχνος του.

© 2023 International GeoGebra Institute