ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

bhcnur shared this question 8 years ago
Needs Answer

KAZANIMLAR (7.SINIF-ALT ÖĞRENME ALANI-Çember ve Daire)

Çemberin merkez açı ve çevre açı ile bunların gördüğü yayları belirler.

Aynı yayı gören merkez açısının ölçüsü ile çevre açısının ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler.

Merkez açının ve çevre açının ölçüsünü hesaplar.

https://ggbm.at/565903

© 2023 International GeoGebra Institute