بازکردن فایلی درجئوجبرا3که درجئوجبرا4 انگلیسی تهیه شده

yabi100 shared this question 9 years ago
Answered

من فایلی را درجئوجبرا4 انگلیسی تهیه کردم ووقتی خواستم آنرا در جئوجبرای فارسی ورژن 3 باز کنم، باز نشد

ظاهرا ورژن بالاتر ورژنهای پایینترراساپورت نمی کند


آیا راه حلی برای رفع این نفیصه وجود دارد؟

Comments (1)

photo
1

این خاصیتی که گفتید توی همه ی نرم افزارها وجود داره.یعنی فایلهای ایجاد شده با نسخه های جدید قابل بازشدن در نسخه های قدیمی نیست.

پیشنهاد من اینه که هر دو نسخه رو همزمان توی سیستم خودتون نصب داشته باشید.

© 2021 International GeoGebra Institute