Ελληνική έκδοση;

andy13 shared this question 6 years ago
Needs Answer

Καλησπέρα!


Σχετικά νέος με το πρόγραμμα, δουλεύω με την έκδοση 4.4. Έχω όμως την εξής ερώτηση:

Παρατηρώ στο διαδίκτυο εικόνες με ελληνικό μενού. Που βρίσκω τέτοια έκδοση;


Ευχαριστώ!


Υποθέτω ότι δεν έχετε επιλέξει Ελληνικά. Αν έχετε αγγλικό μενού επιλέγετε Option μετά Language και μετά στο Ε-Ι βρίσκετε και επιλέγετε τα Ελληνικά.

Δημήτρης Ζαχαριάδης

© 2021 International GeoGebra Institute