درست کردن مختصات در جئو جبرا

Ali GeoGebra shared this question 7 years ago
Answered

سلام دوستان من میخواستم توی جئوجبرا به جدول مختصاتی درست کنم که وقتی نقطه رو میبری روی هر قسمت مختصات ممختصات رو بر حسب i وj بنویسه باید چی کار کنم؟

با تشکر

Comments (1)

photo
1

سلام دوستان من میخواستم توی جئوجبرا به جدول مختصاتی درست کنم که وقتی نقطه رو میبری روی هر قسمت مختصات ممختصات رو بر حسب i وj بنویسه باید چی کار کنم؟

با تشکر

یک متن توی صحه بذارید و مختصات ایکس و وای نقطه رو بهمراه یک ای و یک جی توی اون بنویسید.بعد موقعیت اون متن روبا نقطه ست کنید.حالا نقطه رو هرجا که ببرید مختصات اون محل رو نشون میده.

© 2022 International GeoGebra Institute