طول یک منحنی

alighfath shared this question 6 years ago
Answered

چطور می توان طول بین دو نقطه از یک خم مثلا یک دایره را استفاده کرد. من از فرمول lenghth استفاده میخوام بکنم ولی خطا میده. چطور میشه از این دستور استفاده کرد؟

ممنون

Comments (1)

© 2021 International GeoGebra Institute